• # / #

Årsmøte 20170308

Årsmøtet for sesongen 2016 ble avholdt i Storsalen i Hurum Rådhus, Sætre. I alt møtte 30 personer inklusive representantene fra styret. Et av punktene på dagsorden, var valg av nytt styre for 2017.

Det nye styret består av:

Leder: Harald Bruland

Netsleder: Lillian Olaussen

Styremedlem: Tor Norderhaug

Styremedlem: Sølvi Pettersen

Styremedlem: Frank Pettersen

Varamedlem: Sverre Rørvik

Revisor: Morten Tunge

Revisor: Kine Dahl

Vi ønsker det nye styret lykke til med oppgavene og ser frem imot en flott golfsesong.

Mads Benterud

  • Del
  • [[MailTips? &showForm=