• # / #

Saksdokumenter til Årsmøtet 08.03.2017

Vedlagt ligger saksdokumenter til Årsmøtet 08.03.2017

Hei,

Under finner dere saksdokumenter til Årsmøtet i Hurum Golfklubb 08.03.2017

HGK - Innkalling til Årsmøtet 2016

HGK - Saksliste til behandling - 2016

HGK - Årsmelding 2016

HGK - Regnskap 2016

HGK - Budsjett 2017

HGK - Årsmelding Banekomiteen 2016

HGK - Årmelding Damegruppa 2016

HGK - Årsmelding Herregruppa 2016

HGK - Årsmelding Seniorgruppa 2016

HGK - Årsmelding Barne og Ungdomsgruppa 2016

HGK - Årsmelding Turneringsgruppa 2016

HGK - Årsmelding Handicapkomiteen 2016

HGK - Valgkomiteens innstilling til nytt styre

Med vennlig hilsen

Mads Benterud, Styreleder HGK

  • Del
  • [[MailTips? &showForm=